Privacyverklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 november 2020

Dit is de privacyverklaring van De Wit Personeelsadvies, kvk nr: 73421790,gevestigd te Oostwold. De Wit Personeelsadvies respecteert de privacy van alle klanten en relaties en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Wij bewaren alleen die persoonsgegevens van relaties en klanten die nodig zijn om een overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u zelf doorgegeven. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. De grondslagen waarop wij de verwerking baseren zijn:

  • Toestemming
  • Op basis van een overeenkomst

Bewaartermijn

De gegevens worden voor de kortst mogelijke termijn bewaard. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen.

Delen met andere partijen

Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren, of wanneer de wet dit vereist. Met deze partijen wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Website

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens worden verzameld. Wel maken wij gebruik van cookies etc

Beveiliging

Uw gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving.

Meldplicht datalekken

Wij houden een datalekregister bij. Mocht zich een datalek voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld en zal in kaart worden gebracht welk risico het datalek met zich meebrengt.

Recht, inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten wissen.

Heeft u bezwaar over de verwerking van uw persoonsgegevens neemt u dan contact met ons op. Mocht het bezwaar niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen.

Wijzigingen

De Wit Personeelsadvies behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen, bijvoorbeeld bij wettelijke veranderingen.

De meest recente privacyverklaring is te vinden op onze website: www.dewitpersoneelsadvies.nl

Share This